اسلام پرسش و پاسخ عفو و بخشش

«فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» کلام با عظمتی است. یکی از زیباترین و شگفت انگیزترین صفات و خصوصیاتی که خدای متعال در قرآن کریم خود را با آن به بندگان خود معرفی می‌کند صفت عفو و بخشش است

2023-02-01
    تحويل من ccy ل bcy
  1. د
  2. 29
  3. 3